Prejsť na Shoptet.sk

Úrovne partnerstva

Shoptet Partneri

Shoptet Partneri sú špecialisti (firmy alebo freelanceri) z rôznych odborov týkajúcich sa e-commerce, ktorých dobre poznáme a ktorí vám pomôžu zvýšiť predaj a posunúť váš biznis o kus ďalej. Skôr, ako sa niekto stane naším Partnerom, najprv s ním preberieme, či skúsenosťami a kvalitou zodpovedá podmienkam pre zaradenie do katalógu. Hoci Shoptet Partnerov oficiálne odporúčame, nie sme zodpovední za prácu, ktorú pre klienta odvedú. Ak si teda, Shopteťáci, z nášho katalógu alebo prostredníctvom dopytov vyberiete Partnera k spolupráci, tak vzťah, ktorý vznikne medzi Partnerom a klientom, je čisto medzi týmito dvoma stranami. Nezabudnite si preto, prosím, dohodnúť podmienky (prístupy do e-shopu, cenovú sadzbu, rozsah práce atď.) vopred a ideálne písomne.

Úrovne 

Shoptet Partnerov filtrujeme podľa úrovne našej spolupráce – spoznáte to podľa odznaku, tzv. certifikátu, ktorým je označený vo svojom medailónku. Môže byť bronzový, strieborný alebo zlatý a Partner si danú úroveň musí zaslúžiť. Nový Partner je vždy bronzový a konkrétne podmienky postupu a výhod vždy konzultujeme s Partnermi na schôdzkach/calloch. Váhate, ktorého Partnera osloviť? Nie ste si istí, aký je rozdiel medzi jednotlivými úrovňami? Nižšie uvádzame stručný prehľad. 

Partner, ktorý sa špecializuje na prácu so Shoptetom, pracuje s nami dlhodobo a veľmi intenzívne. Spolupracuje s nami na článkoch, na Univerzite, a na webinároch. Čiže zlatí Partneri sú vždy na prvom mieste a môžu byť zaradení vo viacerých kategóriách zároveň.
Shoptet ovláda na jednotku a má desiatky Shoptet klientov. Môže byť zaradený v dvoch kategóriách. Spolupracuje s nami na obsahu pre klientov, odovzdáva nám feedback na systém a je s nami v aktívnom kontakte.
Trochu sa už poznáme, tento Partner dostal niekoľko pozitívnych referencií na svoje služby. Zároveň vieme, že sa aktívne snaží a vzdeláva sa v produktoch Shoptetu. Bronzoví sú vždy noví Partneri alebo tí Partneri, ktorí sa z rôznych dôvodov neusilujú o získanie vyšších úrovní. Môžu byť zaradení v jednej kategórii.