Prejsť na Shoptet.sk

Certifikácia a podmienky

Certifikácia a podmienky

Ak sa chcete stať naším partnerom, automaticky sa stávate najprv bronzovým. Teda pokiaľ premýšľate o tom, že sa do nášho partnerského programu zapojíte, mrknite sa do tabuľky na podmienky s „Áno“ v stĺpčeku „Bronzový Partner“. Spĺňate všetky, prípadne ste ochotní potrebné podmienky v najkratšom možnom čase splniť? Super! Tak poďme spolupracovať. 🙂

Ďalej na striebornú a zlatú úroveň je možné postupovať po splnení podmienok, ktoré nájdete aj v tabuľke. Postup na vyššie úrovne ale vždy vyriešime spoločne. Všetky potrebné informácie vám oznámi Partner Manager, ktorým budete procesom partnerstva sprevádzaní.

Podmienky pre získanie a udržanie certifikátu

  Bronzový Partner     Strieborný Partner     Zlatý Partner
 Subjektívne posúdenie spolupráce alebo postupu na vyššiu úroveň marketingovým tímom Shoptetu  Áno  Áno  Áno
 Vlastná webová prezentácia  Áno  Áno  Áno
 Znalosť a skúsenosť s administráciou Shoptetu  Áno  Áno  Áno
 Splnenie testu  Áno  Áno  Áno
 Osobné stretnutie / call  Áno  Áno  Áno
 Časový interval medzi pridelením certifikátu od získania nižšej úrovne  6 mesiacov  6 mesiacov
 Hodnotenie na profile od Shoptet klientov  min. 5  min. 10
 Linkbuilding
 Vloženie spätného odkazu z webu/blogu  Áno  Áno  Áno
 Podstránka/kategória o spolupráci na webu/blogu  Áno
 Spolupráca/spoluúčasť na marketingových akciách (semináre, webináre, workshopy, …)  Áno  Áno
 Spolupráca na Shoptet Blogu  Áno (jednorazová)  Áno (kontinuálna)
 Spolupráca na Shoptet Univerzite  Áno (jednorazová)  Áno (kontinuálna)
 Spolupráca na Shoptet webinároch  Áno (jednorazová)  Áno (kontinuálna)

 

Strata certifikátu a zníženie úrovne

Certifikáciu je možné nielen navýšiť, ale Shoptet Partneri sa musia tiež starať o to, aby ju nestratili. K strate (alebo zníženiu úrovne) môže dôjsť napríklad z nasledujúcich dôvodov:

    • Ak obdržíme od viac ako jedného klienta, s ktorým Partner spolupracuje/spolupracoval, negatívnu referenciu. Nie sme tými, ktorí prípadný spor rozsúdia, to je len na klientovi a Partnerovi. No vždy budeme v kontakte s oboma stranami, aby sme získali ako nestranný pozorovateľ spätnú väzbu na účely zotrvania v partnerstve
    • Poškodenie, či poškodzovanie dobrého mena Shoptetu a zneužitie značky (napríklad ak partner používa v názve svojej firmy a/alebo v doméne/ subdoméne svojho webu slovo „Shoptet“)
    • Partner nesmie cieliť vo svojich reklamách na kľúčové slovo „Shoptet“, „Shoptet Premium“ a „Shoptet Pay“.
    • Zlaté partnerstvo je prestíž. Ako zlatý Partner Shoptetu by firma alebo freelancer nemal spolupracovať s inými poskytovateľmi on-line obchodov. Nemáme právo určovať, s kým bude Partner v spolupráci aktívny, ale zlatí Partneri majú od Shoptetu najväčšie výhody, a my preto na oplátku očakávame lojalitu. To znamená, že zlatí Partneri poskytujú svoje služby výhradne Shoptet klientom a nefigurujú ako špecialisti pre iné e-shopové platformy. Tieto skutočnosti zohľadníme v našom posudzovaní spolupráce aj v prípade, ak sa niekto zo striebornej úrovne bude pokúšať dostať sa na úroveň zlatú.
    • Pokiaľ Partner nie je dlhšiu dobu aktívny, nemá žiadne hodnotenie, nie je s Partner manažérmi v komunikácii a pod.; vždy posudzujeme subjektívne. V týchto prípadoch, keď sa cesty Partnera a Shoptetu rozchádzajú, je fajn, pokiaľ sa uvoľní miesto pre tých Partnerov, ktorí majú záujem s nami aktívne spolupracovať.